CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Tất cả sản phẩm được phân phối bởi https://hhj.vn sẽ được bảo hành miễn phí trọn đời.

PHƯƠNG THỨC MUA LẠI HÀNG

+ Trang sức vàng 14K – 18K còn đẹp đổi hàng trừ 20% mua lại 70%. Hàng đặc biệt trừ 50% trong vòng 6 tháng, gẫy hỏng mua theo tuổi vàng. Sau thời gian 6 tháng mua lại theo tuổi vàng
+ Trang sức gắn đá rubi – saphie còn đẹp (không sứt mẻ đá) mua lại 70% trong vòng 6 tháng ngoài thời gian trên mua lại 50%.
+ Trang sức gắn trai – ngọc và đá bán quý mua lại 50% trong vòng 06 tháng (Trai – Ngọc – Đá bán quý còn bóng không sứt mẻ) sau thời gian trên chỉ mua lại vàng. Chuỗi trai +vòng ngọc không mua lại chỉ bảo hành chất lượng.
+ Trang sức gắn đá Kim Cương mua lại 70% hạt dưới 5 ly, mua lại 80% hạt trên 5 ly (Đá không bị sứt mẻ). Ô nhẫn Kim Cương mua lại 70% sau 12 tháng trừ thêm 20% nữa.
+ Trang sức cắt sửa theo ý khách khi bán lại sẽ trừ thêm 10%.
Bào hành làm mới trang sức miễn phí mọi thanh toán đều tính bằng tiền đồng Việt Nam